Tidskriften Bågskytten är Svenska Bågskytteförbundets officiella organ för alla landets bågskyttar, föräldrar och ledare.

Prenumeration
Under 2021 utkommer tidskriften med 10 nummer inklusive 2 dubbelnummer. Ett i februari och ett i september, detta till en avgift av 300 kronor. Betala in avgiften på PG: 37 90 05 - 2. Dock före den 1:e i varje månad. Enstaka nummer kostar 30 kronor. Glöm inte att ange namn och adress.

Material till tidskriften
Senast den 25 i varje månad. Helst digitalt, gärna mailat. I juni blir senaste manusdag den 20:e pga semester.

Kontakt
Tel: 0141 - 21 22 55
Mobil: 0709 - 61 64 22
Mail: bagskytten@bagskytte.se
Adress: Tidskriften Bågskytten
Luxorcenter, Luxorgatan 1
591 33 Motala