Medlemskap

Medlemsavgift för kalenderåret 2018
Alla medlemskap gäller för ett helt kalenderår förutom terminsmedlemskapet som gäller antingen 1/1-30/6 eller 1/7-31/12. För personer som bor utanför riktnummerområdet 019 och inte är med i någon annan klubb (har ingen moderklubb) så gäller fullt medlemskap (fullvärdig medlem).

Fullvärdig medlem är man i den klubb man tävlar för.
Junior är man till och med det år man fyller 20 år (född 1998 och senare).
Senior är man från det år man fyller 21 år (född 1997 och tidigare).

Stödmedlemskap 150 Kr
Är en ej skjutande medlem, exempel förälder till en skytt.
 
Juniormedlemskap 400 Kr
Seniormedlemskap 700 Kr
Familjmedlemskap Beroende av antal personer (junior, senior)
Fler än två personer från samma hushåll och bor inom riktnummerområde 019 oavsett om man är med i en eller flera klubbar. 1/2 avgiften från tredje personen.
 
Distansmedlemskap 1/3 av fullt medlemskap (närmsta 50-lapp uppåt, junior, senior, familj)
Bor utanför riktnummerområde 019 och har ett huvudsakligt medlemskap i annan klubb än Örebro men vill tävla i Örebros namn (vara fullvärdig medlem) eller vara gästskytt.
 
Terminsmedlemskap 1/2 av fullt medlemskap + 100 kr (junior, senior, familj)
För de som vill prova på bågskytte en eller flera terminer innan man bestämmer sig om man vill fortsätta eller för nya skyttar som kommer in på hösten (exempel studenter som studerar här en eller flera terminer).

Medlemsavgiften betalas in på klubbens plusgiro 270 440-1. Fråga alltid någon i styrelsen om det är oklarheter med vilken medlemsavgift som gäller innan inbetalning så att rätt summa betalas in.

På inbetalningskortet skriver du namn, adress, sort av medlemskap (senior, junior, stödmedlem), telefon och personnummer (ALLA siffrorna , ex 821015-1012). För att medlemsinträdet ska vara giltigt så måste en Medlemsansökan fyllas i och lämnas till någon i styrelsen. Skicka också ett mail till kassören med samma uppgifter så att det kan läggas in i medlemsregistret snabbast möjligt.

Gratis de två första gångerna, därefter betalande av medlemsavgift.

Vi tar gärna emot skyttar från andra klubbar som gästskyttar om de råkar spendera en längre tid i örebro. De som är på genomresa är såklart välkomna att hälsa på och skjuta några pilar med oss.

Vi tillhandahåller under en tid bågskytteutrustning för dem som blivit medlemmar tills att de skaffat egna bågar.

  • Ni som vill stödja föreningen är välkommna att bli stödmedlemmar.

Tävla för klubben

För att kunna tävla för klubben så måste man ha en så kallad tävlingslicens och en tävlingströja, läs mer om det här.