Träning

Var tränar vi
Utomhus (ca April - September) håller vi till på bågskyttebanan nedanför Lugnets IP i Adolfsberg. Banan är HCP-vänlig, 90 meter asfalterad bana fram till tavlorna, det innebär att även personer med rullstol kan följa med fram till tavlan och hämta sina pilar, vilket kan vara svårt när det enbart är gräs. Vet du inte var det är? Se vägbeskrivning.

Fri träning utomhus
övriga tider utanför träningstider är fri träning för alla medlemmar med egen utrustning.

Gästande skyttar
Skyttar som inte är medlemmar i klubben men som skulle vilja skjuta hos oss en kortare tid eller några gånger måste fråga först om det är okej, kontakta ordföranden då. De som otillåtet skjuter hos oss kommer att rapporteras till hemklubben.