Thors 3D, Sigtuna - 31:a Maj, 2009 kl 10:29 av Mattias Strimark

Ludvig Larsson HF13 1:a 389p, Lisa Schlüter DF13 1:a 330p, Elin Holmberg DF16 1:a 224p, Johnny Moritz HF16 1:a 302p, Mattias Strimark HF19 2:a 388p (samma poäng som 1:an men 5 mindre hjärtträffar).

(bilden f.v. Mattias, Johnny, Ludvig, Elin och Lisa)


Senaste nyheterna
[2017-12-25] - Jul/nyårsuppehåll
[2017-10-08] - Årsmöte
[2017-10-07] - Prova på
[2017-08-24] - Inomhusgång
[2017-07-21] - Juliuppehåll.
 
Alla nyheter...